Contractor Management 19 min

Verkeerde classificatie van werknemers en onafhankelijke zzp'ers: handleiding voor gevorderden

Geschreven door Preston Wickersham
31 augustus 2021
Preston Wickersham

Delen

share to linkedInshare to Twittershare to Facebook
Link copied
to clipboard

Om misclassificatie van werknemers te vermijden, is het belangrijker wat je doet dan of je dit opzettelijk doet. Als je een medewerker behandelt als een werknemer, zullen toezichthouders die medewerker uiteindelijk als een werknemer zien, ook als het nooit je bedoeling was een dergelijke relatie tot stand te brengen.

Je bedoelingen spelen natuurlijk wel een rol. Veel landen leggen flinke boetes op aan bedrijven die opzettelijk de wet overtreden. Maar als je compliant wilt blijven, moet je die goede bedoelingen ook uitvoeren.

Een handleiding over misclassificatie van werknemers en onafhankelijke zzp'ers

Steeds meer bedrijven zien de waarde in van het inzetten van onafhankelijke zzp'ers. Je bent niet langer gebonden aan het talent in je regio en het is minder moeilijk om een zzp'er aan te nemen en te betalen. Een win-winsituatie, toch?

Helaas brengt het aannemen van zzp'ers ook een inherent risico op verkeerde classificatie met zich mee. Alleen al in de Verenigde Staten is volgens sommige schattingen bijna 10% van de medewerkers verkeerd geclassificeerd en heeft 10 tot 20% van de bedrijven een werknemer verkeerd geclassificeerd. Omdat je bij werknemers aanmerkelijk meer verantwoordelijkheden hebt, kan een verkeerde classificatie ernstige consequenties hebben voor je bedrijf.

Dus hoe beperk je het risico op misclassificatie als je werkt met internationale medewerkers? Lees nog even door. We hebben deze handleiding gemaakt om je te helpen verkeerde classificaties te voorkomen. Je kunt ook onze gratis risicocalculator voor verkeerde classificatie van werknemers proberen om te weten te komen hoeveel risico je loopt en wat je kunt doen om dit op te lossen.

Wat wordt verstaan onder de classificatie van werknemers en medewerkers?

De classificatie van werknemers en medewerkers heeft betrekking op de status van de medewerker in de ogen van de lokale overheid. In de meeste gevallen is een medewerker ofwel een werknemer (wat inhoudt dat het bedrijf meer verantwoordelijkheden heeft) of een zelfstandige zzp'er.

Verschillende landen hanteren verschillende definities voor werknemers en zzp'ers voor de toepassing van arbeidsrecht en belastingheffing. Wanneer een bedrijf een medewerker aanneemt, moet dat bedrijf die medewerker in de juiste categorie indelen, met behulp van de juiste documentatie, en alle toepasselijke wetgeving volgen.

Een werknemer heeft recht op meer secundaire arbeidsvoorwaarden en beschermingsmaatregelen dan een zzp'er. Afhankelijk van het land kunnen deze secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan uit:

 • Minimumloon

 • Betaling van overuren

 • Vakantie

 • Zorg- en ziekteverlof

 • Sociale zekerheid of pensioen

 • Werkloosheidsvoorzieningen

 • Ziektekostenverzekering

 • Waarborgen voor een veilige werkplek

 • Bescherming bij beëindiging van het dienstverband

Ook de loonadministratie en belastingaangifte zijn verschillend geregeld voor werknemers en zzp'ers. Bij werknemers is de werkgever verantwoordelijk voor de inhouding van loonafdrachten (en soms voor een werkgeversdeel), de betaling van loonbelastingen en de bijdragen aan het verzekeringsstelsel.

De details verschillen van land tot land. In Remote's complete Handleiding voor internationale loonadministratie vind je meer informatie.

Werknemer versus zzp'er: wat is het verschil?

Wat zorgt ervoor dat de ene medewerker een werknemer is en de andere een zzp'er? Het antwoord hangt af van een aantal zaken, waaronder de tijd, de werkplek, de apparatuur, de wijze van betalen en de vrijheid om andere projecten aan te nemen.

In het algemeen hangt het onderscheid tussen een werknemer en een onafhankelijke zzp'er af van de mate waarin het bedrijf zeggenschap heeft over de medewerker. Hoe meer zeggenschap een bedrijf heeft over de manier waarop het werk wordt uitgevoerd en hoe de medewerker wordt betaald, hoe groter de kans wordt dat de medewerker als werknemer moet worden aangemerkt.

Elk land heeft daarvoor zijn eigen richtlijnen. De IRS in de Verenigde Staten zegt bijvoorbeeld het volgende: "Iedereen die diensten voor u verricht, is uw werknemer als u zeggenschap heeft over wat er gedaan wordt en hoe dit wordt gedaan. Dat geldt ook als u de werknemer een bepaalde handelingsvrijheid geeft. Wat bepalend is, is dat u het recht heeft om te zeggen hoe het werk precies moet worden uitgevoerd." Zorg ervoor dat je goed nagaat wat de regels zijn in elk land waar je met internationale zzp'ers werkt.

Die regels kunnen verschillen per land, maar meestal kun je aan de hand van de antwoorden op de volgende vragen wel inschatten of een werknemer verkeerd geclassificeerd is:

Wie beslist wanneer het werk wordt uitgevoerd?

Werknemers werken meestal op basis van een rooster, waarbij het bedrijf aangeeft op welke uren en dagen er gewerkt wordt. Gedurende die tijd wordt de werknemer geacht al zijn of haar tijd aan het bedrijf te besteden. Veel werknemers werken van 9 tot 5, van maandag tot en met vrijdag. Een zzp'er daarentegen kan zelf de werkuren bepalen en net zoveel pauzes nemen als hij of zij wil, zolang het product of de dienst maar op tijd geleverd wordt.

Waar wordt het werk verricht?

Werknemers werken vaak in een kantoorruimte van het bedrijf of een ander vast gebouw, terwijl zzp'ers hun werk overal kunnen doen. Maar zelfs vóór de pandemie was het remote werken van werknemers al in opkomst. Tegenwoordig is het heel gebruikelijk dat werknemers thuis of op een andere locatie werken. In die situaties zal iemand die in een bedrijfskantoor werkt, sneller als werknemer worden aangemerkt. Maar omgekeerd is een werknemer die buiten dat kantoor werkt niet noodzakelijkerwijs een zzp'er.

Wie levert de apparatuur?

Over het algemeen verstrekken werkgevers werknemers middelen om hun werk te doen. Deze middelen kunnen bestaan uit computers, mobiele telefoons, speciale software en abonnementen of andere noodzakelijke hulpmiddelen. Zzp'ers gebruiken echter hun eigen apparatuur en abonnementen, die ze op eigen kosten hebben aangeschaft.

Wie voert het werk uit?

Als een werkgever een werknemer aanneemt, is de verwachting dat het product of de dienst door de werknemer zelf wordt uitgevoerd. Als het werk door de medewerker gedaan móet worden, is diegene een werknemer. Een zzp'er kan werkzaamheden waar nodig delegeren.

Hoe wordt de medewerker betaald?

De meeste werknemers worden op regelmatige basis betaald via een systeem voor loonadministratie. Als onderdeel van de loonadministratie houdt het bedrijf de verplichte belastingen in en draagt namens de medewerker de bijdragen voor sociale zekerheid af. Bij zzp'ers wordt er geen belasting ingehouden op de betaling, die vaak plaatsvindt op basis van facturen. Werknemers hoeven geen facturen in te dienen om regelmatig betaald te worden. Het salaris wordt ofwel op gezette tijden betaald of er wordt gebruikgemaakt van een urensysteem met in- en uitklokken.

Hoe belangrijk is het werk?

Hier begint het lastig te worden. In veel landen is het zo dat als een medewerker een dienst verleent die voor het bedrijf van vitaal belang is, men ervan uitgaat dat diegene een werknemer is. Zzp'ers worden vaak ingezet om aanvullende diensten te verlenen, zoals het opstellen van een marketingplan of het bouwen van een website. Dat is echter een kwestie van interpretatie.

Ter illustratie een voorbeeld: als het bedrijf websites voor klanten maakt en iemand inhuurt om enkele van die websites te maken, is die persoon waarschijnlijk een werknemer. Als een bedrijf gloeilampen maakt en een zelfstandige websitebouwer vraagt om een website voor het bedrijf te maken, is die medewerker waarschijnlijk een zzp'er.

Wat is de duur van de relatie?

Of er al dan niet sprake is van een vaste aanstelling kan het verschil uitmaken tussen een werknemer en een zzp'er. In sommige landen kan een medewerker correct geclassificeerd zijn als zzp'er en vervolgens een werknemer worden als er na een bepaalde tijdsperiode nog steeds een relatie met het bedrijf bestaat. In landen met contracten voor bepaalde tijd mogen medewerkers vaak niet meerdere contracten voor bepaalde tijd bij dezelfde werkgever tekenen. De werkgever moet dan na afloop van het contract ofwel de relatie beëindigen of de werknemer een vaste aanstelling in het bedrijf aanbieden.

link to Internationale zzp'ers versus werknemers: voor- en nadelen

Internationale zzp'ers versus werknemers: voor- en nadelen

Wat zijn de voor- en nadelen van het werken met internationale zzp'ers ten opzichte van het aannemen van werknemers? In de gids van Remote lees je alle voor- en nadelen van de verschillende opties.

Wat is het verkeerd classificeren van werknemers en onafhankelijke zzp'ers?

Er is sprake van een verkeerde classificatie als een bedrijf een medewerker al dan niet opzettelijk in een verkeerde categorie indeelt. Hoewel de boetes en sancties bij opzet meestal zwaarder zijn, kunnen bedrijven ook bij een oprechte vergissing te maken krijgen met sancties.

Helaas zijn er veel werkgevers die hun medewerkers opzettelijk verkeerd classificeren om te profiteren van de voordelen. Voor zzp'ers hoef je geen belasting en verzekeringspremies af te dragen en kan het arbeidscontract veel flexibeler zijn, wat gunstig is voor het bedrijf. Zzp'ers zijn makkelijker te ontslaan en de loonadministratie is veel overzichtelijker als je geen secundaire arbeidsvoorwaarden of bijdragen aan de sociale zekerheid hoeft te berekenen.

Maar zelfs als je medewerkers op de juiste manier probeert te classificeren, kun je tegen problemen aanlopen. Je hebt bijvoorbeeld een zzp'er ingehuurd om een kleine opdracht voor je bedrijf uit te voeren. Je bent erg tevreden en huurt de zzp'er weer in voor andere opdrachten. Op termijn kan dat betekenen dat de aard van de arbeidsrelatie verandert. Als je niet regelmatig controleert of de classificatie nog klopt, kun je over het hoofd zien dat je zzp'er nu technisch gezien een werknemer is geworden.

Tot welke categorie iemand behoort, is niet altijd even duidelijk. Lokale wetten verschillen en veranderen ook nog eens in de loop der tijd. Zo werden in 2021 in Nederland de regels voor classificatie gewijzigd en worden ze strenger gehandhaafd. Dat betekent dat je informatie altijd moet kloppen om compliant te blijven.

Verkeerde classificatie betekent niet alleen dat aan de medewerker secundaire arbeidsvoorwaarden en voorzieningen worden onthouden, maar ook dat de overheid minder inkomsten krijgt. Daarom wordt er in veel landen steeds harder opgetreden, vooral nu de gig-economie groeit. Overheden voeren de handhaving op, verhogen de sancties en scherpen de wetgeving aan. Dit kan grote consequenties voor je hebben, ook als de verkeerde classificatie een oprechte vergissing was.

Wat zijn de risico's van het verkeerd classificeren van een medewerker?

Het verkeerd classificeren van een medewerker kan ernstige risico's met zich meebrengen. Enkele mogelijke consequenties zijn:

 • Sancties en boetes: je kunt aansprakelijk worden gesteld voor achterstallige belastingen en bijbehorende boetes wegens late betaling.

 • Achterstallig loon en achterstallige secundaire arbeidsvoorwaarden: je kunt verplicht worden om de medewerkers te compenseren voor derving van loon of secundaire arbeidsvoorwaarden ten gevolge van de verkeerde classificatie.

 • Juridische problemen: je loopt het risico op rechtszaken van groepen of personen die door een verkeerde classificatie benadeeld zijn.

Het verkeerd classificeren van medewerkers kan ook verborgen kosten met zich meebrengen. Medewerkers die erachter komen dat ze eigenlijk geen zzp'er maar werknemer hadden moeten zijn, krijgen een negatieve indruk van het bedrijf. Sommigen kunnen zelfs stoppen met werken voor het bedrijf en anderen vertellen dat ze het bedrijf beter kunnen vermijden.

Je wilt niet bekend staan als een bedrijf dat medewerkers onthoudt van secundaire arbeidsvoorwaarden en zekerheid. Ook als je een oprechte vergissing hebt begaan, kan de negatieve publiciteit gevolgen hebben voor je concurrentiekracht.

Hoe kan ik als werkgever voorkomen dat mijn medewerkers verkeerd geclassificeerd worden?

Als je zowel werknemers als zzp'ers hebt, kun je dit voorkomen door je te verdiepen in de lokale wetten voor naleving op de locaties waar je zzp'ers wonen. De regels van formulier 1099 in de Verenigde Staten zijn bijvoorbeeld anders dan de regels van IR35 in het Verenigd Koninkrijk.

Hoewel elke situatie uniek is, kun je enkele best practices volgen om te voorkomen dat je medewerkers verkeerd geclassificeerd worden:

 • vraag advies aan juridische deskundigen;

 • maak gebruik van de middelen en diensten voor zelfevaluatie van de overheid;

 • bekijk nog eens goed je contracten met alle zelfstandige zzp'ers;

 • maak je managers bewust van de risico's en druk ze op het hart om voorzichtig te werk te gaan bij het toewijzen van werkzaamheden aan zzp'ers;

 • zet zzp'ers om naar werknemers als je ontdekt dat ze niet goed geclassificeerd zijn.

De kosten berekeken voor verkeerd geclassificeerde medewerkers

Het berekenen van de vergoeding voor misclassificatie van medewerkers is geen exacte wetenschap. Wat werkt in het ene land, werkt misschien niet in het andere. Maar los van de locatie moet je je in het algemeen voorbereiden op het terugbetalen van alle secundaire arbeidsvoorwaarden en bijdragen aan de sociale zekerheid waar de medewerker recht op zou hebben gehad als hij of zij op de juiste manier geclassificeerd zou zijn.

Als je erachter komt dat je een medewerker verkeerd hebt geclassificeerd, kun je aan de hand van een aantal factoren een schatting maken van hoeveel je verschuldigd bent:

 • Sinds wanneer is de medewerker verkeerd geclassificeerd?

 • Wat heb je de medewerker betaald?

 • Hoeveel zou iemand met een fulltime functie bij je bedrijf en vergelijkbare taken verdienen?

 • Welke secundaire arbeidsvoorwaarden zou je normaal gesproken aanbieden aan een werknemer met dat niveau van senioriteit?

 • Hoeveel belasting zou je hebben afgedragen namens de werknemer?

 • Voor welk bedrag aan belastingen zou de werknemer verantwoordelijk zijn geweest?

 • Wat zijn de richtlijnen van de overheid voor sancties wegens verkeerde classificatie?

Naast deze vragen is het ook belangrijk of je de verkeerde classificatie zelf hebt ontdekt. Als dat zo is, kun je misschien de zwaarste sancties en boetes vermijden. Als het probleem echter door de overheid is ontdekt of als de medewerker een klacht heeft ingediend, moet je misschien het maximale bedrag betalen.

Verkeerde classificatie van medewerkers corrigeren

Als je erachter komt dat je medewerkers verkeerd hebt geclassificeerd, verbreek dan niet gewoon de relatie in de verwachting dat het probleem dan opgelost is. Je hebt nog steeds de verantwoordelijkheid om de medewerker (en mogelijk de overheid) te vergoeden voor secundaire arbeidsvoorwaarden, belastingen en andere voordelen.

Je kunt de misclassificatie van de medewerker alleen rechtzetten door alsnog te voldoen aan je verplichtingen jegens de medewerker en de overheid. Dat betekent dat je de achterstallige belastingen, bijdragen aan secundaire arbeidsvoorwaarden, pensioenbijdragen en eventuele boetes alsnog moet betalen.

Je komt misschien in de verleiding om de relatie met de medewerker te beëindigen in de hoop dat het probleem dan vanzelf verdwijnt, maar die strategie kan een averechts effect hebben. Overheden treden veel harder op tegen bedrijven die opzettelijk de wetgeving voor verkeerde classificatie hebben overtreden.

Wat zijn de sancties bij het verkeerd classificeren van werknemers en zzp'ers?

De sancties verschillen per land, maar de meeste landen volgen een vergelijkbaar scenario. Het bedrijf in kwestie is verantwoordelijk voor het betalen van boetes, sancties, achterstallige belastingen en achterstallige secundaire arbeidsvoorwaarden, zowel aan de werknemer als aan de overheid.

Maar daarmee is het nog niet klaar. In veel gevallen worden de zzp'ers ook zelf opgezadeld met een schuld aan de overheid, wat ernstige schade kan toebrengen aan de indruk die ze van het bedrijf hebben en de bereidheid van anderen om voor het bedrijf te werken. Met dergelijke negatieve publiciteit kan het moeilijk worden om in de toekomst goede freelancers aan te trekken.

Lees voor meer informatie de handleiding van Remote over de consequenties van verkeerde classificatie.

Bekende rechtszaken over verkeerde classificatie van medewerkers

Er zijn verschillende rechtszaken geweest waardoor bedrijven twee keer moeten nadenken voordat ze medewerkers verkeerd classificeren.

 • Dynamex Operations W. tegen Superior Court in de VS: In deze zaak in Californië werd de bewijslast voor het feit dat de medewerker geen werknemer was bij het bedrijf gelegd. Bovendien werd in deze zaak de zogenaamde 'ABC'-test beschreven, aan de hand waarvan wordt bepaald of de medewerker voldoende onafhankelijk van het bedrijf is om als zzp'er te worden aangemerkt.

 • Uber BV en anderen (rekwiranten) tegen Aslam en anderen (verweerders): Uber verloor deze rechtszaak in het VK, waarin werd bepaald dat Uber-chauffeurs feitelijk 'werknemers' zijn en geen onafhankelijke zzp'ers. Het VK kent een hiërarchie in arbeidsverhoudingen die bestaat uit 3 lagen, waarin werknemers, medewerkers en zzp'ers allemaal bepaalde rechten hebben.

 • Van Dusen et al tegen Swift Transportation: In deze zaak, die meer dan 9 jaar duurde, moest Knight-Swift Transportation uiteindelijk meer dan 100 miljoen dollar schadevergoeding betalen aan ongeveer 20.000 medewerkers die onterecht als eenmansbedrijf waren geclassificeerd. Bedrijven moeten dus de financiële schade van een bijna 10 jaar durende rechtszaak en een schikking van 9 cijfers in aanmerking nemen voordat ze de problemen rond classificatie te licht opvatten.

Deze rechtszaken vonden weliswaar in een ander land plaats, maar de waarschuwingen voor werkgevers zijn duidelijk. De wetgeving kan snel veranderen en als de regels eenmaal gewijzigd zijn, kunnen werkgevers bij wie een overtreding wordt vastgesteld, niet buiten de wet blijven opereren.

Overzicht van de belastingen en formulieren voor onafhankelijke zzp'ers.

In de VS zijn de formulieren die voor onafhankelijke zzp'ers moeten worden ingediend, onlangs gewijzigd. Hieronder staan enkele formulieren waarvan bedrijven op de hoogte moeten zijn:

 • Formulier W-9 Op dit formulier worden de gegevens van de zzp'er vermeld, waaronder de naam en het Tax Identification Number (TIN, vergelijkbaar met het Nederlandse bsn-nummer).

 • Formulier W8-BEN Aan de hand van dit formulier wordt de buitenlandse status van niet-ingezetenen in de VS bepaald voor belastingdoeleinden.

 • Formulier 1096 Dit formulier is een soort voorblad voor de formulieren die op zzp'ers betrekking hebben en per fysieke post naar de IRS worden gestuurd. Als je de formulieren digitaal indient, hoef je formulier 1096 niet in te dienen.

 • Formulier 1099 Voorheen moesten werkgevers van zzp'ers uit de VS formulier 1099-MISC indienen, maar tegenwoordig dienen bedrijven 1099-NEC in. Formulier 1099-NEC (NEC staat voor 'non-employee compensation') is bedoeld voor de declaratie van betalingen die zijn verricht aan personen die niet in dienst van het bedrijf zijn.

Elk land heeft zijn eigen bijzondere voorschriften op het gebied van classificatie van zzp'ers en belastingformulieren. Zorg dat je altijd advies inwint bij een lokale juridische deskundige in de landen waar je zzp'ers werken, zodat je zeker weet dat alle belastingen correct worden ingediend.

Wat zijn de lastige kwesties bij het beheren van zzp'ers over de hele wereld?

Ook al ben je goed op de hoogte van de wetgeving en reglementen in je eigen land, zonder de hulp van lokale arbeidsdeskundigen wordt het moeilijk om in meerdere landen de risico's te beheersen. Je moet rekening houden met het volgende:

 • De wetgeving verschilt van land tot land.

 • Wetten veranderen in de loop der tijd.

 • Wetten zijn onderhevig aan interpretatie.

 • De aard van je relatie met een medewerker kan in de loop der tijd veranderen.

Er gaan lastige kwesties spelen als je werkt met internationale zzp'ers. Je kunt bijvoorbeeld verplicht zijn om betalingen uit te voeren in een lokale valuta van een goedgekeurde bank, zoals het geval is bij werknemers in Mexico.

Een accurate classificatie is ook belangrijk voor het indienen van de juiste belastingformulieren. In de Verenigde Staten geven bedrijven betalingen aan zzp'ers op via formulier 1099-NEC, terwijl volwaardige werknemers formulier W-2 invullen.

Naast de mogelijke sancties voor verkeerde classificatie, kun je ook te maken krijgen met sancties als je bepaalde formulieren niet hebt ingediend. De sancties in de VS beginnen bij $ 50 per formulier en worden hoger naarmate er meer tijd verstrijkt of de overtreding ernstiger is.

Een andere lastige kwestie ontstaat als je problemen hebt met het opstellen van een aantrekkelijk vergoedingenpakket omdat je geen volledig inzicht hebt in de lokale economie. Zonder dat inzicht wordt het moeilijk voor je bedrijf om compliant te blijven en te concurreren voor het beste lokale talent.

Met zoveel factoren die het beheer van wereldwijde zzp'ers tot een uitdaging maken, wil je misschien wel wat hulp van deskundigen inroepen.

Wat is de beste manier om de naleving te regelen voor een wereldwijd verspreid team?

Er zijn 2 opties om de naleving voor je wereldwijde zzp'ers en werknemers te regelen.

Investeren in een lokale entiteit en een netwerk van lokale partners opbouwen

Als je bedrijf over veel tijd en geld beschikt, kun je een lokale rechtspersoon oprichten en een afdeling voor personeelszaken in elk land waar je actief bent. Je kunt dan je eigen lokale specialisten inhuren die weten hoe de medewerkers geclassificeerd moeten worden, wettelijk bevoegd zijn om medewerkers in dienst te nemen en te betalen en uitstekend op de hoogte zijn van alle lokale wet- en regelgeving. Bovendien kun je dan samenwerkingsverbanden opzetten met lokale juristen, administratiekantoren en bedrijven die secundaire arbeidsvoorwaarden regelen.

Deze optie wordt doorgaans alleen door grote ondernemingen overwogen. Tenzij je plannen hebt voor agressieve uitbreiding naar één bepaald land, is het niet zinvol om tienduizenden dollars uit te geven en enkele maanden (of langer) te wachten tot je eigen buitenlandse entiteit is opgericht.

Werken met een employer of record (EOR)

De meeste bedrijven die met werknemers in andere landen werken, kiezen ervoor om met een employer of record te werken. Je employer of record neemt namens jou de medewerkers in andere landen in dienst en regelt de loonadministratie, secundaire arbeidsvoorwaarden, belastingen en naleving voor je internationale teamleden.

Als de meest vertrouwde employer of record in de sector biedt Remote de zekerheid en expertise die je nodig hebt om je internationale personeelsbestand uit te breiden. We bieden alleen diensten aan in landen waar we een eigen lokale rechtspersoon hebben. Dit betekent dat we overal waar je werft lokale expertise kunnen garanderen, een garantie waar geen enkele andere employer of record tegenop kan. Omdat we zelf de eigenaar zijn van die entiteiten, kunnen we volledig transparante tarieven zonder verborgen kosten bieden.

Als je je zorgen maakt over het verkeerd classificeren van zzp'ers in je eigen land of in het buitenland, laat die twijfel je dan niet ervan weerhouden om je bedrijf te laten groeien. Meld je vandaag nog aan en laat onze arbeidsdeskundigen je helpen bij het beheer van je zzp'ers, makkelijke onboarding van werknemers en het verzorgen van alle wereldwijde personeelsdiensten die je bedrijf nodig heeft.

Gebruik onze checklist voor compliance van zzp'ers om verkeerde classificatie te voorkomen

Neem deze checklist door om beter te kunnen bepalen of je nieuwe teamlid een zzp'er of werknemer is.

Abonneer je en ontvang de laatste blogposts en updates van Remote in je inbox.